خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

مهندسی نرم افزار

   

کنترل نسخه

  

پایگاه داده

مهندسی معکوس

       

تحلیل بد افزار

   

تست نفوذ موبایل

   

اکسپلویت نویسی