خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

۸۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کتاب های تخصصی کامپیوتر» ثبت شده است

reza duty
۲۴ فروردين ۹۹ ، ۱۸:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Emotions Revealed

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Unmasking The Social Engineering

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Phishing Dark Waters

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Invisibility

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Intrusion

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Deception

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب No Tech Hacking

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Ghost In The Wires

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Ninja Hacking

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Science of Human Hacking

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hacking and Securing IOS Application

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Software Security Assesment

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Secure Coding in C and C++

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Practical Packet Analysis

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Serious Cryptography

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Defensive Security Handbook

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Thread Modeling

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Security Engineering

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Securing DevOps

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر