خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نرم افزار» ثبت شده است

reza duty
۱۳ آبان ۰۰ ، ۲۱:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۰۳ شهریور ۹۹ ، ۱۰:۴۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Exploiting software how to break code

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

Software Security: Building Security In کتاب

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Android Application Secure Design/Secure Coding Guidebook

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۱۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hands-On Security in DevOps

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۰۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Android Malware and Analysis

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Advanced Malware Analysis

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۴۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Securing DevOps

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب 24 Deadly Sins of software security

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Python for offensive Pentest

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۷:۰۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب IOS Hacker's Handbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Mobile Application Hacker's Handbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Memory Forensics

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Practical Malware Analysis

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۵۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The IDA PRO

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Practical Binary Analysis

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Practical Reverse Engineering

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

The database hacker's handbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۴۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Git Version Control Cookbook

reza duty
۲۵ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر