خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

خانه کتاب

کتاب هایی در حوزه کامپیوتر، امنیت، کارآفرینی و زندگی

۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امنیت» ثبت شده است

reza duty
۰۵ شهریور ۰۰ ، ۲۳:۵۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۱۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

reza duty
۱۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۰۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Wireless Network Security

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Wireless Powered Communication Networks From Security Challenges to IoT Applications

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۵۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hacking Wireless Exposed

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Linux Hardening in Hostile Networks

reza duty
۰۲ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۱۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hacking and Securing IOS Application

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب The Art of Software Security Assesment

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Secure Coding in C and C++

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۳ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Practical Packet Analysis

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Serious Cryptography

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۳۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Defensive Security Handbook

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Thread Modeling

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Security Engineering

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Securing DevOps

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Seven Deadliest USB Attack

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۲۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Hardware Security

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Kali Linux Wireless Penetration Testing

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

کتاب Practical Lock Picking

reza duty
۲۶ اسفند ۹۸ ، ۱۶:۱۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر